جهت دیدن نمونه های بیشتر ، تصاویر را جا به جا نمایید

نمونه کار کلیپ

نمونه کار کوچک ویدئویی برای آشنایی بیشتر با ما:

 

منوی شماره ۱

۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

تصویربرداری ۲ دوربین FullHD
عکاسی آتلیه
تدوین فیلم و تهیه کلیپ های متنوع
آلبوم دیجیتال (۳۰٫۶۰) ۱۰ برگ
آلبوم دیجیتال (۱۰٫۲۰) ۱۰ برگ کیفی
شاسی ۱۰۰٫۷۰ مجلس
شاسی ۲۰٫۳۰ هدیه والدین ۲ عدد
۲۰ عدد لیت

منوی شماره ۲

۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

تصویربرداری ۲ دوربین FullHD
عکاسی آتلیه و باغ
تدوین فیلم و تهیه کلیپ های متنوع
آلبوم دیجیتال (۳۰٫۶۰) ۱۰ برگ
آلبوم دیجیتال (۱۰٫۲۰) ۱۰ برگ کیفی
شاسی ۱۰۰٫۷۰ مجلس
شاسی ۲۰٫۳۰ هدیه والدین ۲ عدد
۲۰ عدد لیت
هلی شات باغ

منوی شماره ۳

۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

تصویربرداری ۲ دوربین ۴k
عکاسی آتلیه و باغ
تدوین فیلم و تهیه کلیپ های متنوع
آلبوم دیجیتال (۴۰٫۸۰) ۱۰ برگ
آلبوم دیجیتال (۱۰٫۲۰) ۱۰ برگ کیفی
شاسی ۱۰۰٫۷۰ مجلس
شاسی ۳۰٫۴۵ هدیه والدین ۲ عدد
۳۰ عدد لیت
کرین مجلس
هلی شات باغ

منوی شماره ۴

۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

تصویربرداری ۳ دوربین ۴k
عکاسی آتلیه و باغ
تدوین فیلم و تهیه کلیپ با کیفیت ۴k
آلبوم دیجیتال (۴۰٫۸۰) ۱۰ برگ
آلبوم دیجیتال (۱۰٫۲۰) ۱۰ برگ کیفی
شاسی ۱۰۰٫۷۰ مجلس
شاسی ۳۰٫۴۵ هدیه والدین ۲ عدد
۳۰ عدد لیت
کرین ۴k مجلس
هلی شات ۴k باغ

منوی پیشکاری

۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

تصویربرداری ۲ دوربین ۴k
عکاسی آتلیه و باغ
تدوین فیلم و تهیه کلیپ های متنوع
آلبوم دیجیتال (۴۰٫۸۰) ۱۰ برگ
آلبوم دیجیتال (۱۰٫۲۰) ۱۰ برگ کیفی
شاسی ۱۰۰٫۷۰ مجلس
شاسی ۳۰٫۴۵ هدیه والدین ۲ عدد
۳۰ عدد لیت
کرین مجلس
هلی شات باغ