3 سال قبل

تصاویر جذاب عروسی

عروس و دامادها تصاویر بسیار جذاب از عروسی خود می خواهند، آنها می خواهند لحظات ناب و یکتایی که منحصر به روز ازدواج است جاودان شود

3 سال قبل

بهترین زمان عروسی

بهترین زمان عروسی در کل سال اواسط اردیبهشت و اواخر مهر ماه است, چرا که در زمان های ذکر شده طبیعت از اوج زیبایی و لطافت برخوردار است.

3 سال قبل

عروس داماد در اوج

اصل مهم در کارگردانی مراسم این است که همیشه عروس داماد در اوج باشند؛ بدین معنی که در تمام مراحل و صحنه ها به لحاظ بصری و جایگاه می بایست عروس و داماد در اوج توجه قرار داشته باشند. و همه توجه به ایشان باشد.

3 سال قبل

شب بی تکرار عروس داماد

مراسم ازدواج و خصوصا جشن عروسی جهت برگزاری هر چه باشکوه تر نیاز به برنامه ریزی و تنظیم جدول زمانی مناسب دارد، که این امر مهم و دشوار را ما با بهره گیری از تجربه و هنر مجموعه ستاره ونوس برای شما سهل می کنیم.